Skip to main content

Vanochtend stond de officiële opening van de Zorg & ICT beurs in het teken van arbeidsbesparende technologie en zorg op afstand. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie lanceerde de bevindingen van een quick scan telemedicine, beschreven in het rapport “de bewezen waarde van telemedicine”. Stg/Health Management Forum bood daarnaast het boek “ruimte voor arbeidsbesparende technologie” aan aan het Ministerie van VWS.

In die publicatie constateren de onderzoekers dat we met een groot probleem zitten als we er niet in slagen zorg op afstand goed vorm te geven. Zonder technologische innovaties kan 40% van de huidige zorg in 2025 niet meer gegeven worden. Tijdens de bijeenkomst werd door meerdere mensen gepleit voor het snel, binnen vijf jaar, invoeren van oplossingen. Dat gaat alleen lukken als het gebruikersperspectief meer wordt gehanteerd en dat gebeurt nog onvoldoende, constateert de NPCF.

Gebruikersperspectief afwezig

Iris van Bennekom hield op haar één na laaste dag als voorzitter van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie een vurig pleidooi voor co-creatie en het actief betrekken van patiënten bij innovaties. De quickscan Telemedicine laat volgens haar zien dat dat nu nog veel te weinig gebeurt.
Van Bennekom wees tijdens haar presentatie ook op de nieuwe patiëntenportal ‘consument en zorg‘ die inmiddels in de lucht is, maar in april in definitieve versie zal worden gepresenteerd.

Eensgezindheid over het ‘wat’, nu nog het ‘hoe’…

Tijdens de forumdiscussie werd vooral gediscussieerd over de aanbevelingen van de publicatie “ruimte voor arbeidsbesparende technologie“. Iedereen was het erover eens dat binnen vijf jaar belangrijke stappen op het gebied van arbeidsbesparende technologie moeten worden gezet. Hoe dan precies? Gebruikers betrekken, samenwerking, voorlichting en scholing vanuit de gedachte ‘onbekend maakt onbemind’, waren daarbij enkele genoemde oplossingsrichtingen.

Hieronder de belangrijkste aanbevelingen van de publicatie van Stg/health mangement forum op een rijtje:

 • Investeer in arbeidsbesparende en gezondheidsbevorderende technologie
 • Rol binnen vijf jaar technologie uit die 40% besparing oplevert
 • Gebruik het meetinstrument arbeidsinnovatie
 • Voorkom zorgvraag, stimuleer zelfzorg
 • Herijk houding t.ov. technologie & zorg
 • Richt financierin/bekostiging in zodat investeren voortaan loont
 • Gebruik bespaarde arbeidstijd voor zorg aan meer patiënten
 • Voor alle partijen: neuzen dezelfde kant op wijzen
 • Voor alle partijen: duwen op arbeidsbesparende technologie
  (Bron: Stg / Health Management Forum, 2008)
Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply