Skip to main content

Innovatie in de zorgsector is momenteel hard nodig. Natuurlijk is het altijd al belangrijk geweest dat zorginstellingen voortdurend zoeken naar verbetermogelijkheden voor hun processen, dienstverlening en de geleverde zorg. Maar door de ontgroening en vergrijzing van onze samenleving is het belang van innovatie de komende jaren extra hoog.

Vaak zijn de discussies over innovatie die ik hoor echter behoorlijk abstract. Je hoort dan geluiden als: “de financieringsstructuren in de zorg belemmeren innovatie” en “er moet een paradigmaverandering plaatsvinden bij zorgaanbieders”. Allemaal waar, maar het is ook belangrijk te kijken naar concrete handvatten waar iedere zorginstelling morgen al mee aan de slag kan. Daarom organiseren Zenc en het eSociety Instituut op 17 september een seminar over hoe organisaties ‘chronisch’ kunnen innoveren. Het seminar is getiteld: “Innovatie Anders: een ander seminar over zorginnovatie“.

In een theater in Den Haag zullen zorgaanbieders, verzekeraars, zorgconsumenten, ambtenaren en beleidsmakers uit zorg en welzijn worden uitgedaagd om met elkaar in dialoog te gaan. Dit aan de hand van korte, praktijkgerichte presentaties en prikkelende stellingen.

Tijdens de presentaties zullen Arre Zuurmond en ik onder andere laten zien dat Elektronische Patiënt Dossiers (EPD’s) meer kunnen zijn dan een registratiemiddel. We zullen ingaan op de wijze waarop EPD’s veranderingen kunnen versnellen, doordat ze aanzetten tot nadenken over de rolverdeling tussen artsen en patiënten en ook kunnen bijdragen aan een ‘andere’ rolverdeling. Daarnaast zullen kafkabrigadiers laten zien hoe je succesvol kunt innoveren door de patiënt echt centraal te stellen. De kafkabrigade rukt uit wanneer burgers of zorgconsumenten zich vervreemd voelen van instellingen en verdwaald raken binnen en tussen organisaties. Door met de verschillende partijen een gesprek gericht op begrip en verbeteren te organiseren, is al vaak gebleken hoe simpel veranderen eigenlijk kan zijn. Daarnaast zal Martijn Hulst een presentatie geven over health 2.0. Het definitieve programma zal binnenkort op de website www.innovatieanders.nl te vinden zijn. Daar is het nu al mogelijk in te schrijven.

Ik hoop dat dit seminar weer een steentje bij zal dragen aan innovatie in onze gezondheidszorg!

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply