Skip to main content

strategisch advies pluutpartners
Advies

 

Een goede strategie of innovatie ontwikkel je samen met ervaringsdeskundigen en andere belangrijke stakeholders en inhoudsdeskundigen. Verwacht daarbij van ons geen holle kreten die de schijn van consensus wekken. Tijdens het proces van strategieontwikkeling organiseren we juist de dialoog over verschillende opvattingen. Dit vanuit het motto: “zonder wrijving geen glans.” Hierbij werken we met de kracht van ervaringsverhalen en zetten we methodieken in die mensen verbinden aan het gezamenlijk doel.

Wij vinden het belangrijk dat een strategie geen stoffig document is dat in een la belandt. Uiteindelijk moet een strategie in de harten en hoofden van mensen zitten en zich vertalen naar werkprocessen en werkwijzen. Een goede strategie geeft richting, maar wordt ook permanent bijgesteld of aangescherpt op basis van praktijkervaringen.

Voorbeeldprojecten strategische advies

 

  • Strategische advisering van een landelijk programma in de ouderenzorg, met het accent op continu leren en praktijkgericht werken
  • Ontwikkkeling van de strategie voor kennisontwikkeling binnen een landelijk actieprogramma gericht op mensen met verward gedrag
  • Co-creatie van een strategie voor de doorontwikkeling van patiëntenomgevingen binnen een academisch ziekenhuis