Skip to main content

Twee essentiële vragen voor elke eHealth-strategie

 

Staat de e in eHealth alleen voor elektronische zorg? Veel mensen die de eHealth-week bezoeken zullen zeggen van niet. “eHealth is ook empowered health,” wordt vaak gesteld. Ik ben het daar ten dele mee eens. eHealth kan mensen inderdaad helpen bij het voeren van meer regie op hun zorg en gezondheid. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. eHealth kan ook de meer traditionele zorgverhoudingen ondersteunen. Iedereen die met eHealth aan de slag gaat, doet er daarom verstandig aan zich twee belangrijke vragen te stellen: welk discours van patiëntgerichtheid omarmen wij? En welke digitale zorg past daarbij?

Ander discours, andere prioriteit

In mijn vorige blog presenteerde ik drie discoursen van patiëntgerichtheid. De discoursen staan uitgebreid beschreven in mijn artikel “differences that matter”, dat vorige week in Medicine, Health Care and Philosophy verscheen.

Praatplaat discoursen

Elk van de drie discoursen geeft een andere invulling aan eHealth. Bij holistisch zorgen staan het diagnoseproces en online voorlichting centraal.

Bij empowerment passen digitale zorgdiensten als inzage in het dossier, een Persoonlijk GezondheidsDossier en online communities. Hier is de innovatie-uitdaging al een stuk groter. Het vraagt om een andere rol van de zorgverlener, samenwerking tussen organisaties en het anders inrichten van zorgprocessen.

Het derde discours stelt misschien wel de hoogste eisen aan eHealth-voorzieningen. Hier is het naast de innovaties die het empowerment-discours vraagt ook de uitdaging om per patiënt en per context te bepalen welke eHealth-dienst gewenst is. En hoe je die op maat maakt.

Waar ligt uw ambitieniveau?

Heb in gesprekken over uw eHealth-ambities steeds weer aandacht voor het waarom van eHealth. Dat is onmisbaar bij het ontwikkelen van een eHealth-strategie, het stellen van prioriteiten en het vormgeven van eHealth-diensten.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply