Skip to main content

Er is de afgelopen weken veel gebeurd rondom het Nederlandse Elektronisch Patiënt Dossier. Opnieuw was er aandacht voor de landelijke invoeringsdatum, een wettelijke horde werd genomen en een manifest voor uitbreiding van het EPD werd getekend. Bij deze een overzicht van de belangrijkste nieuwtjes.

 • De Wet op het EPD zal deze week bij de Tweede Kamer worden ingediend, zo beloofde opnieuw Minister Klink.
  • De wet regelt onder andere de verplichting voor zorgaanbieders om aan te sluiten op het EPD en de eisen waaraan de beveiliging moet voldoen. Pas bij indiening bij de Tweede Kamer wordt de tekst van het wetsvoorstel openbaar.
 • De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor gebruik van het Burger Service Nummer in de zorg.
  • Momenteel gebruiken zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nog verschillende persoonsnummers. Door het aannemen van deze wet worden deze allen vervangen door het BSN, het oude sofinummer. Dit zou onder andere moeten leiden tot minder fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens. Het BSN is altijd gezien als een belangrijke voorwaarde voor het invoeren van het landelijk EPD.
  • Vanaf 1 juni 2008 mogen zorgaanbieders, indicatieorganen en zorverzekeraars het BSN gebruiken, vanaf 1 juni 2009 moeten ze het BSN gebruiken.
 • Op nationale diabetesdag werd het manifest voor een elektronisch diabetesdossier ondertekend.
  • Het manifest stelt dat er binnen vijf jaar een diabetesdossier moet zijn dat ook toegankelijk is voor de patiënt en is een intentieverklaring waarin de partijen aangeven te zullen samenwerken om deze doelstelling te realiseren
  • Het manifest is ondertekend door Minister Klink, de Nederlandse Diabetes Federatie, het NICTIZ, patiëntenkoepel NPCF, Zorgverzekeraars Nederland, IZIT en PreventZorg.
  • Het elektronisch diabetesdossier moet een onderdeel gaan vormen van het landelijk Elektronisch Patiënt Dossier
  • Wat positief opvalt is dat het stimuleren van zelfzorg in het manifest als doelstelling wordt genoemd: dit onder andere doordat patiënten zelf informatie kunnen inzien en toevoegen en monitoring van de verleende zorg op basis van een individueel zorgplan
Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply