Skip to main content

Met een goed gevoel kijk ik terug op het seminar Innovatie Anders. Zoals gehoopt werd het een seminar waarin creatieve, ‘andere’ manieren van innovatie in de zorg centraal stonden. Wij als organisatie wilden graag met anderen op zoek naar praktische antwoorden op de huidige vraagstukken in de zorg. Daarom gingen aan de hand van concrete voorbeelden van innovatiemethoden het gesprek aan – en dat dan niet vanuit het traditionele paradigma, maar vanuit de veranderende verhoudingen in de zorg.

Daarom was het mooi dat Martijn Hulst met zijn presentatie over health 2.o de toon zette. Hij toonde alle praktische uitingsvormen van de huidige paradigmashift in de zorg ten gevolge van het nieuwe internet. Opvallend was dat uit de stemronde die op zijn presentatie volgde bleek dat het publiek bijna unaniem enthousiast was over de mogelijkheden van health 2.0 voor de zorg terwijl zij tegelijkertijd nog niet precies weten ‘hoe’. Een spannende vraag, die als een rode draad door de middag liep. In de discussies rondom de andere presentaties kwam het thema health 2.0 namelijk nog meerdere keren terug.

Eigenlijk ging het in alle presentaties over verbindingen. De kafkabrigade is een voorbeeld van een innovatiemethodiek waarbij verbindingen tussen betrokken actoren worden gelegd, om zo een concreet vraagstuk op te lossen. Ruurd Priester liet zijn hoe hij als broer de zorg aan zijn gehandicapte zus heeft verbeterd door contracten met zorgverleners te sluiten. En Gerdi Meyknecht liet zien hoe een prototype verbindend, concretiserend en inspirerend kan werken.

Van alle presentaties werd door een ‘blogger‘ en een ‘twitteraar‘ live verslag gedaan op nexthealth.nl. Binnenkort zullen ook de resultaten van de stemronden bekend worden gemaakt op de website van Innovatie Anders.

Zelf heb ik met samen met Zenc-collega Arre Zuurmond onderstaande presentatie gehouden over, hoe kan het ook anders, Elektronische Patiënt Dossiers.

In deze presentatie hebben we gesteld dat de gehele maatschappelijke discussie over Elektronische Patiënt Dossiers terug te voeren is tot een fundamentele vraag, te weten wie we willen verbinden in onze zorg en welke positie patiënten hierin hebben. Willen we patiënten in staat stellen zoveel mogelijk voor zichzelf en elkaar te laten zorgen? Of willen we zorgen dat vooral zorgverleners zo goed mogelijk voor patiënten kunnen zorgen. Iedere strategische keuze kent zijn eigen ict-oplossing en veranderstrategie. Veel mensen reageerden enthousiast op deze analyse van het EPD-vraagstuk. Ik zal deze binnenkort in een publicatie uitwerken.

De meeste bezoekers hebben aangegeven nog een aantal keer samen te willen komen om kennis en nieuwe innovatiemethoden over zorginnovatie te ontwikkelen. Daar gaan we als organisatie dus mee aan de slag! Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in vervolgbijeenkomsten, kunnen dat mij uiteraard laten weten en zich aanmelden voor het innovatienetwerk op LinkedIn. Zo blijven we verbindingen leggen tussen mensen die werken aan hoogwaardige en humane zorg.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply