Skip to main content

Helaas zijn slechts negen position papers die door deskundigen, vertegenwoordigers van beroepsgroepen en maatschappelijke organisaties geschreven openbaar. Maar inmiddels is het integrale verslag van de expertmeeting EPD, die op 9 december 2009 in de Eerste Kamer werd gehouden, wel online te raadplegen. Ik heb bewondering voor de mensen die de moeite nemen het gehele woordelijke verslag van pagina 1 t/m 55 te lezen. En ik ben benieuwd welke indruk van de bijeenkomst ontstaat bij hen die zich puur moeten baseren op het verslag. Gelukkig was ikzelf aanwezig als forumlid tijdens de sessie over de positie en rechten van patiënten. Dat maakt het toch wat makkelijker om een beeld te vormen over hetgeen zich in die mooie zaal aan het Binnenhof heeft afgespeeld.

ek-logo

Ik heb me tijdens de gehele zitting van ruim vier uur geen moment verveeld. Het was fascinerend om de verscheidenheid aan visies op de verschillende aspecten van het EPD-vraagstuk de revue te zien passeren. Helaas was dat ook het grote manco van de bijeenkomst. De procesbegeleider slaagde er niet in enige lijn aan te brengen in het debat. Hij accepteerde het meer dan eens dat forumleden een vraag van een Eerste Kamerlid niet beantwoorden, maar ervoor kozen een onderwerp aan te snijden van volgens hen belang was. Dat leidde tot een discussie die van de hak-op-de-tak ging. Tijdens het debat werd bovendien maar weer eens bevestigd dat er nog veel misverstanden bestaan over wat het landelijk EPD nu precies inhoudt. Dat maakte het discussiëren er ook niet makkelijker op.  Gelukkig zijn uiteindelijk de belangrijkste zaken wel aan de orde gekomen, al had ik natuurlijk liever gezien dat er per thema wat meer tijd beschikbaar was. De sessie over patiëntrechten waaraan ik deelnam was voorbij voordat ik er erg in had….
Ik hoop dat de bijeenkomst de voor de Eerste Kamerleden beoogde ‘verduidelijking’ heeft opgeleverd. Natuurlijk ben ik net als ieder ander zeer benieuwd naar hetgeen de Eerste Kamer uiteindelijk over het wetsvoorstel besluit. Ik acht de kans dat zij het de wet aannemen 50/50. We zullen zien!

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply