Skip to main content

Onze voorbeeldprojecten

Herijkte visie op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO)

Teamleren in de praktijk

Training Actieonderzoek

Lerend netwerk complexe zorgvragen

Spiegelgroep Onbeperkt meedoen!

Handreiking Samen beslissen over digitale zorg

Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden

Actieonderzoek Mentale Ondersteuning Ouderenzorg (AMOUR)

actieonderzoek naar veilige overplaatsingen

ervaringsdeskundige inbreng bij het actieprogramma iWLZ

ondersteunen van proeftuinen gericht op (psychische) kwetsbaarheid

implementatie- en opschalingscoaching