Skip to main content

Onze voorbeeldprojecten

actieonderzoek naar veilige overplaatsingen

ervaringsdeskundige inbreng bij het actieprogramma iWLZ

ondersteunen van proeftuinen gericht op (psychische) kwetsbaarheid

implementatie- en opschalingscoaching

actieonderzoek naar de doorontwikkeling van PGO’s

zorgpadentraining

visievorming op blended zorg

vliegwiel voor digitale innovatie

pluut partners

training actieonderzoek voor onderzoekers

actieonderzoek voor toegankelijke pati├źntomgevingen

betere nazorg na ingrijpende incidenten

passende zorg voor mensen die onbegrepen ziek zijn