Onze voorbeeldprojecten

ondersteunen van proeftuinen gericht op (psychische) kwetsbaarheid

implementatie- en opschalingscoaching

lerende evaluaties van gecontroleerde livegangen van PGO’s

zorgpadentraining

visievorming op blended zorg

vliegwiel voor digitale innovatie

pluut partners

training actieonderzoek voor onderzoekers

actieonderzoek voor toegankelijke pati├źntomgevingen

betere nazorg na ingrijpende incidenten

passende zorg voor mensen die onbegrepen ziek zijn

pluut partners jzojp

quickscan voor het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek

bouwstenen voor de kennisagenda Preventie