Onze voorbeeldprojecten

vliegwiel voor digitale innovatie

pluut partners

training actieonderzoek voor onderzoekers

actieonderzoek voor toegankelijke patiëntomgevingen

betere nazorg na ingrijpende incidenten

passende zorg voor mensen die onbegrepen ziek zijn

pluut partners jzojp

quickscan voor het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek

bouwstenen voor de kennisagenda Preventie

stimuleren van het e-consult

beterdichtbij pluut partners

de juiste ondersteuning op het juiste moment

patiëntparticipatie en eHealth

praktijkgerichte subsidieprogramma’s