Skip to main content

Onze voorbeeldprojecten

actieonderzoek naar de doorontwikkeling van PGO’s

zorgpadentraining

visievorming op blended zorg

vliegwiel voor digitale innovatie

training actieonderzoek voor onderzoekers

actieonderzoek voor toegankelijke patiëntomgevingen

betere nazorg na ingrijpende incidenten

passende zorg voor mensen die onbegrepen ziek zijn

quickscan voor het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek

bouwstenen voor de kennisagenda Preventie

stimuleren van het e-consult

de juiste ondersteuning op het juiste moment