Skip to main content

De zorgzame organisatie

In zorgzame organisaties kijken mensen naar elkaar om. Er is aandacht voor elkaar. Er wordt niet alleen gepraat over “klant/patiënt/medewerker centraal”, maar ziet goede dienstverlening in het DNA van de organisatie. In de zorgzame organisatie is er bovendien sprake van dienend leiderschap, oog voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen en is er collegialiteit.

Een zorgzame organisatie is een organisatie die gezamenlijke waarden, beleving en werken vanuit de bedoeling hoog in het vaandel heeft staan. Waarin regels en procedures behulpzaam zijn, maar niet leidend. In de zorgzame organisatie willen mensen elkaar helpen en versterken.

Wij zetten ons in voor zorgzame organisaties. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de zorg voor professionals verbeteren door  een actieonderzoek naar intercollegiale opvang. We verbeteren de zorg voor medewerkers door (door)ontwikkeling van het HR-beleid. En we maken de zorg voor patiënten/cliënten beter door het benutten van hun ervaringsdeskundigheid, door de kracht van ervaringsverhalen en het oplossen van complexe casuïstiek.

Voorbeeldprojecten

Teamleren in de praktijk

Handreiking Samen beslissen over digitale zorg

Actieonderzoek Mentale Ondersteuning Ouderenzorg (AMOUR)