Kennisagenda ontwikkelen

Hoe kan onderzoek veelbelovende programma’s en projecten helpen om tot succes te komen? Welke kennis helpt bij het realiseren van betere zorg, een hogere kwaliteit van leven en succesvolle implementaties? Wij helpen ministeries, wetenschappelijke verenigingen, kenniscentra en individuele programma’s en projecten met hun kennisagenda- en strategie. Dat doen we door de belangrijkste spelers te laten delen welke vragen zij hebben en wat volgens hen prioriteit moet hebben bij het doen van onderzoek. Bij het maken van een kennisagenda zetten we verschillende methoden in, zoals Delphi-studies, interviews, focusgroepen en vragenlijsten. Allemaal manieren waarmee we willen voorkomen dat we vanuit een eenzijdig perspectief bepalen waarnaar en hoe onderzoek wordt gedaan. Samen een kennisagenda maken is voor alle partijen die meedoen in zichzelf al een super leerzaam proces!

Voorbeeldprojecten

pluut partners jzojp

quickscan voor het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek

bouwstenen voor de kennisagenda Preventie