Skip to main content

Netwerkzorg & domeinoverstijgend samenwerken

Om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden, moeten we een transitie maken naar de juiste zorg op de juiste plek.

Dat vraagt om netwerkzorg en domeinoverstijgend samenwerken. Wij hebben hier de afgelopen jaren vanuit verschillende rollen en in divers projecten expertise op ontwikkeld. Zo verkenden wij de uitdagingen van domeinoverstijgend samenwerken. Op dit moment bouwen we samen met landelijke partners aan een landelijk programma dat samenwerkingsverbanden gaat ondersteunen bij het maken van de transitie naar netwerkzorg in de regio. Ook ontwikkelden we hybride zorgpaden rond thuismonitoring binnen het Vliegwiel, die we vervolgens in de praktijk brachten als projectleiders in ziekenhuizen en een revalidatiecentrum.

Pluut & Partners combineert kennis van organisatievraagstukken met een aanstekelijke dosis enthousiasme, aanpakkersenergie en strategisch inzicht. Met als resultaat dat we impact maken.

Voorbeeldprojecten

Herijkte visie op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO)

ondersteunen van proeftuinen gericht op (psychische) kwetsbaarheid

implementatie- en opschalingscoaching