Skip to main content

Opschaling van succesvolle innovaties

Aan succesvolle zorginnovaties geen gebrek. Deze lokale successen laten zien: het is wel degelijk mogelijk om slim en zorgzaam te organiseren. Toch is het verdraaid lastig om successen op te schalen. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals negatief uitpakkende financiële prikkels en het ‘not-invented-here-syndrome. Maar met de juiste aanpak, komen lokale successen ook elders tot bloei.

U kunt ons als programma-/projectmanager inhuren voor het opschalen van een specifieke innovatie in meerdere zorginstellingen of netwerken. Onze projectmanagers kunnen er ook voor zorgen dat dat succesverhaal op die ene plek in één zorginstelling instellingsbreed een succes wordt.

In al deze rollen zetten we onze vaardigheden als actieonderzoekers in om scherp te krijgen wat het succes van de betreffende zorginnovatie bepaalt en wat ervoor nodig is om deze innovatie ook in uw team, organisatie of netwerk tot bloei te laten komen.

Daarbij weten we: iedereen moet door zijn eigen veranderproces. Maar we hoeven niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. We weten bijvoorbeeld al dat mensen in verschillende fasen van het ‘adoptieproces’ andere vormen van ondersteuning nodig hebben. Daarom ontwikkelde Pluut & Partners een zorginnovatiekompas die inzichtelijk maakt welke ondersteuning mensen in de verschillende fasen van een verandering nodig hebben. Zo zorgen we voor de juiste ondersteuning op het juiste moment.

Voorbeeldprojecten

Herijkte visie op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO)

Handreiking Samen beslissen over digitale zorg

ondersteunen van proeftuinen gericht op (psychische) kwetsbaarheid