Skip to main content

Patiëntparticipatie & burgerbetrokkenheid

“De patiënt of burger centraal”, “werken vanuit de bedoeling”: het zijn populaire motto’s onder organisaties geworden. Met vaak een teleurstellend resultaat.

Hoe geef je participatie vorm en zorg dat je dat de stem van patiënten, cliënten en inwoners doorklinkt en doorwerkt in dat wat de organisatie doet? Wij zien dat het vormgeven van participatie voor veel mensen een uitdaging is. Wie betrek je? Waarom? Hoe?

Participatie is inderdaad een vak. Het vraagt kennis en ervaring met verschillende methodieken en werkvormen. Maar het is tegelijkertijd ook een kwestie van ‘gewoon’ durven en doen.

Pluut & Partners heeft veel kennis over en ervaring met participatie. In al onze projecten betrekken wij de mensen om wie het draait. Dat zijn vaak patiënten of inwoners, maar dat kunnen net zo goed (zorg)professionals zijn. We zoeken altijd naar de beste passende vorm voor het project en de participanten. Dat betekent dat we zowel ervaringsdeskundigen vinden die meedenken en -beslissen, bijvoorbeeld als lid van een projectgroep. Daarnaast nodigen we mensen uit om hun verhalen, behoeften en zorgen te delen via bijvoorbeeld presentaties, gesprekken en vragenlijsten. Liefst in dialoog met professionals. Het is altijd weer mooi om te zien hoe er dan nieuwe inzichten, meer begrip en creativiteit ontstaan.

Door werk te maken van participatie, zorgen we dat “klant/inwoner/patiënt” geen holle frase is, maar dat we impact maken door gelijkwaardige samenwerking met de mensen om wie het gaat.

We hebben onze kennis over participatie gebundeld in onze participatiescan. Deze scan toont de belangrijkste bestanddelen van participatie. Het helpt je om participatie in jouw organisatie, team of project in te richten, maar ook om deze te scoren.

Voorbeeldprojecten

Lerend netwerk complexe zorgvragen

Spiegelgroep Onbeperkt meedoen!

Actieonderzoek Mentale Ondersteuning Ouderenzorg (AMOUR)