Skip to main content

Patiëntparticipatie & burgerbetrokkenheid

“De patiënt of burger centraal”, “werken vanuit de bedoeling”: het zijn populaire motto’s onder organisaties geworden. Met vaak een teleurstellend resultaat.

Hoe geef je participatie vorm en zorg dat je dat de stem van patiënten, cliënten en inwoners doorklinkt en doorwerkt in dat wat de organisatie doet?  Wij zien dat het vormgeven van participatie voor veel mensen een uitdaging is. Wie betrek je? Waarom? Hoe?

Participatie is inderdaad een vak. Het vraagt kennis en ervaring met verschillende methodieken en werkvormen. Maar het is tegelijkertijd ook een kwestie van ‘gewoon’ durven en doen.

Wij zoeken altijd naar een optimale mix tussen de verschillende treden op de participatieladder. Dat betekent dat we zowel  ervaringsdeskundigen vinden die meedenken en -beslissen, bijvoorbeeld als lid van een projectgroep. Daarnaast nodigen we mensen uit om hun verhalen, behoeften en zorgen te delen via bijvoorbeeld presentaties, gesprekken en vragenlijsten. Liefst in dialoog met professionals. Het is altijd weer mooi om te zien hoe er dan nieuwe inzichten, meer begrip en creativiteit ontstaan.

Door werk te maken van participatie, zorgen we dat “klant/inwoner/patiënt” geen holle frase is, maar dat we impact maken door gelijkwaardige samenwerking met de mensen om wie het gaat.

Voorbeeldprojecten

Lerend netwerk complexe zorgvragen

Spiegelgroep Onbeperkt meedoen!

Actieonderzoek Mentale Ondersteuning Ouderenzorg (AMOUR)