Skip to main content

Dagelijks lopen mensen vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Dagelijks worstelen zorgaanbieders en financiers met het vinden van passende zorg voor mensen met multiproblematiek. En dagelijks helpen zogenaamde ‘routewijzers’ deze mensen om die passende zorg te vinden. Dat is ingewikkeld. De belangen van cliënten, aanbieders en financiers lijken met elkaar te botsen. Dat leidt tot ‘van het kastje naar de muur’, strijd en onbegrip. Hoe komen we temidden van die complexiteit tot begrip en passende zorg?

Wat wij doen

  • Casuïstiekbesprekingen begeleiden en evalueren
  • Een strategie voor zorgaanbieders en zorgkantoren ontwikkelen
  • Lerende netwerken begeleiden voor mensen die zich elke dag inzetten voor passende zorg voor complexe casuïstiek

Benieuwd waar we dit al gedaan hebben?
Check hieronder een aantal cases!

Filter op

Spiegelgroep onbeperkt meedoen!
participatie/diversiteit
Spiegelgroep onbeperkt meedoen!Complexe casuïstiekPatiëntparticipatieZorgzame organisatie

Spiegelgroep onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking ervaren vaak veel drempels en uitdagingen om mee te kunnen doen in de samenleving.
Lerend netwerk complexe zorgvragen!
Samen leren
Lerend netwerk complexe zorgvragen!Complexe casuïstiekNetwerkzorg en DSVPatiëntparticipatieProgramma- en projectmanagementZorgzame organisatie

Lerend netwerk complexe zorgvragen!

Het beleid van het ministerie van VWS heeft impact op mensen. Veel gaat goed, maar soms lopen mensen vast in het systeem van de langdurige zorg.

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Sebastiaan helpt je graag verder!
Heb je algemene vragen of ben je op zoek naar ons adres?

Sebastiaan Stam pluut & partners actieonderzoek en adviseur

Sebastiaan Stam

Adviseur & Actieonderzoeker

Al onze expertises

Implementatie & opschaling van innovatie
Patiëntparticipatie & burgerbetrokkenheid
Netwerkzorg & domeinoverstijgend samenwerken
Passende zorg bij complexe casuïstiek
De zorgzame organisatie