Skip to main content

Passende zorg vinden

Dagelijks lopen mensen vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. En dagelijks helpen zogenaamde ‘routewijzers’ deze mensen om die passende zorg te vinden.

Pluut & Partners doet actieonderzoek naar complexe casuïstiek. Dat betekent dat we kijken waar het misgaat en hoe we dat blijvend kunnen voorkomen. Zo werken we aan meer begrip en betere zorg voor mensen die onbegrepen ziek zijn. En doen we een actieonderzoek naar betere ondersteuning voor cliëntondersteuners en andere routewijzers.

Passende zorg vraagt om de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarom geven we strategisch advies aan het Ministerie van VWS, het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek en ZonMw over domeinoverstijgende samenwerking, de kansen van digitale zorg en onderzoek naar de verplaatsing van zorg.

Voorbeeldprojecten

Lerend netwerk complexe zorgvragen

passende zorg voor mensen die onbegrepen ziek zijn

quickscan voor het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek