Skip to main content

Wat is patiëntgerichtheid?

 

De afgelopen maanden ben ik druk in de weer geweest met het afronden van mijn proefschrift. Inmiddels is het einde in zicht en is het tijd om de resultaten met de wereld te gaan delen. Tijdens het seminar “De patiënt bepaal(d)t”, dat plaatsvond in het kader van de oratie van Jan Hazelzet (hoogleraar waardegedreven zorg), presenteerde ik een door mij ontwikkelde praatplaat. Met die praatplaat kunnen mensen in de zorg bepalen wat patiëntgerichtheid voor hen betekent. Anne Bakker schreef er dit artikel over.

Mijn ervaring is dat er in discussies over zorginnovaties vaak sprake is van schijnconsensus. “Digitale zorg? Natuurlijk willen we dat.” Maar als je dan beter luistert naar alle argumenten voor of tegen een bepaalde innovatie, wordt vaak duidelijk dat mensen heel andere ideeën hebben bij wat het betekent om patiënten centraal te stellen. En dat kan innovatieprocessen behoorlijk belemmeren.

Vandaar de volgende suggestie: vraag uzelf en de mensen in uw omgeving eens wat patiëntgerichtheid voor hen betekent. Betekent het dat we patiënten goed verzorgen en ontzorgen? Betekent het dat we patiënten empoweren – ook als ze dat zelf niet zo zien zitten? Of hangt dat maar net van de persoon en context af?

Door in te zoomen op de betekenis van patiëntgerichte zorg voor de verschillende belanghebbenden, genereren we een gezonde basis voor innovaties en kunnen we concrete, gedragen keuzes maken. Ga gesprekken over het waarom van innovatie dus niet uit de weg – stel ze centraal.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply