Skip to main content

Ketengericht werken was een aantal jaren geleden een echte hype. Iedereen had het erover. Momenteel is web 2.0 of zorg 2.0 ontzettend populair. In essentie draait het bij beide begrippen om hetzelfde: samenwerken en de mens centraal stellen. In alle theorie over, en praktijkvoorbeelden van, ketensamenwerking is er vooral aandacht voor de samenwerking tussen professionals voor de klant. Dat voor de klant werken wordt dan vaak ook voor de klant denken in plaats van met de klant denken. Kortom, vaak ligt er nog een wat paternalistische gedachte ten grondslag aan ketengericht werken. Of kun je het zien als een vorm van consumentisme.

Elektronische Patiënten Dossiers zijn hiervan vaak een voorbeeld. Het landelijke EPD diende in eerste instantie ter verbetering van de informatie-uitwisseling en daarmee samenwerking tussen zorgprofessionals. De patiënt werd echter niet gezien als een onderdeel van deze keten. Hij of zij moest uiteindelijk wel de voordelen van een EPD merken door minder medische fouten en het niet keer op keer opnieuw moeten aanleveren van zijn medische gegevens. Maar zelf kon hij zijn gegevens niet inzien, laat staan dat hij zelf de informatieketen kon vormgeven en aansturen. Inmiddels heeft de minister, mede door het debat over zorg 2.0, zijn plannen gewijzigd en is patiënttoegang tot het EPD prioriteit gemaakt. Maar het ontwerp van het landelijke EPD blijft voorlopig ‘1.0’: het sociale netwerk van de patiënt is geen onderdeel van de informatieketen.

Hoe kunnen we ketensamenwerking zo organiseren dat het ook de behoeften van de klant/cliënt/burger/patiënt 2.0 centraal staan? Waar kan de theorie over ketens de ‘zorg 2.0 ideeën’ versterken? Dit zijn de vragen waarmee ik naar het herfstseminar van Innovatie Anders ga. Want het seminar op 14 oktober is getiteld: ‘nieuw denken over ketens’. Daar waar de vorige bijeenkomsten gingen over zorginnovatie en health 2.0 in de praktijk, probeert dit seminar een ‘andere’ kijk op ketengericht werken te bieden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan mensen tijdens werksessies in gesprek over wat nu de succesfactoren van ketensamenwerking zijn. Zelf geloof ik vooral in de kracht van het sociale netwerk van de burger en het voortdurend in contact blijven met zijn of haar leefwereld. Maar ik ben natuurlijk zeer benieuwd naar de verhalen van de andere deelnemers. Ik hoop u dan ook op 14 oktober te ontmoeten. En wie er niet bij kan zijn: reageer op dit artikel, start een discussie op de Innovatie Anders-groep op LinkedIn, of volg ons op die dag via Twitter.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

One Comment

Leave a Reply