Skip to main content

Microsoft en Google blijken een wezenlijk andere strategie te kiezen om hun online Elektronisch Patiënt Dossier tot een succes te maken. Microsoft’s Health Vault kwam oktober vorig jaar uit en is voor iedere burger met een internetverbinding toegankelijk. Google pakt het heel anders aan, zo berichtten verschillende media vorige week. Zij gaan werken met een pilot: the Cleveland Clinic gaat Google Health testen.

Waar Microsoft dus start bij alle online zorgconsumenten, begint Google bij een zorginstelling en diens geïnteresseerde patiënten. Kennelijk hebben de partijen een andere opvatting over hoe je draagvlak creeërt voor een EPD en een nieuwe rol voor de patiënt.

Laten we eerst eens kijken naar de strategie van Microsoft. Het is boeiend om te zien hoe cardioloog Jay Johnson in een online cursus ‘Health Vault’ daarin het ‘hoe en waarom’ van het online EPD communiceert naar mogelijke gebruikers. Natuurlijk hebben we hier te maken met een reclame-instrument. Dat blijkt alleen al uit de conclusie:

I hope we have giving you a sense of how excited we are about Health Vault and the potential it brings for a more seamless and integrated health experience. The ability to have a complete timely picture of your family’s life at your finger tips can help improve the quality of your family’s life

Desalniettemin maakt de cursus twee dingen heel duidelijk:

  • Microsoft legt het initiatief voor het gebruik van het EPD vooralsnog geheel bij de zorgconsument
  • Microsoft denkt dat patiënten de regie over hun zorginformatie, hun privacy en zorgproces willen en kunnen nemen. En dat van hun familie.

De gehele benadering van Microsoft is gebaseerd op de aanname dat burgers zelf hun keuzen moeten maken over wie welke informatie in kan zien. Zo legt dr. Johnson in de cursus uit hoe je als patiënt je arts kunt autoriseren om toegang te krijgen tot je gezondheidsinformatie. Hij gaat hier echter voorbij aan een belangrijke barrière: hoe krijg je de arts zo ver dat hij de tijd wil nemen om die informatie te bekijken en vindt hij deze informatie wel valide en betrouwbaar? Zelf denk ik dat mijn huisarts toch wel even zal schrikken als ik hem vraag mijn bloeddrukwaarden van de afgelopen weken te checken in mijn Health Vault.

Natuurlijk doet Microsoft zijn uiterste best zorginstellingen te overtuigen de Health Vault te gebruiken. Hiervoor is er een speciale pagina voor ziekenhuizen. Verder hopen ze vooral een platform te creeëren op basis waarvan gebruikers elkaar vinden:

HealthVault provides a foundation on which a broad ecosystem of partners – from medical providers, to health & wellness device manufactures, to health associations – can build innovative new health and wellness management solutions to help put people in control of their family’s health.

Al is het decentrale karakter van hun aanpak aantrekkelijk, ik betwijfel of al die partners elkaar zullen vinden. Ikdenk dat het in Nederland nog wel even duurt voordat zorginstellingen enthousiast raken over de Health Vault. Dan mag het dossier voor zorgconsumenten al toegankelijk zijn, weinigen zullen gaan proberen hun arts te overtuigen van het nut. In de arts-patiëntrelatie zie ik de Health Vault daarom voorlopig niet gebruikt gaan worden.

Wat dat betreft valt er wel wat te zeggen voor de strategie die Google kiest. Zij zochten een ziekenhuis dat de uitdaging aandurft en samen met Google de waarde het EPD gaat verkennen. Op de weblog van Google stelt een van de initiatiefnemers dat ze een ziekenhuis hebben gevonden “committed to giving patients access to their own medical records”. Het is natuurlijk altijd de vraag of alle dokters van dat ziekenhuis inderdaad overtuigd zijn van het nut van regie door de patiënt, maar de benadering van Google verhoogt de kans dat er in de arts-patiëntrelatie in ieder geval van beide kanten draagvlak is voor het EPD. Maar nu is het maar weer de vraag hoe enthousiast en actief patiënten zullen zijn bij het gebruik. Het is de bedoeling dat zij toestemming geven hun gegevens in een Google-account te laten beheren:

Patients participating in the Cleveland pilot give authorization via our AuthSub interface to have their electronic medical records safely and securely imported into a Google account.

Dat klinkt wat passief: toestemming geven. Als ik de destijds uitgelekte screenshots mag geloven, zullen patiënten toch een groot aandeel krijgen in het beheren van die account. Dat blijkt nu alleen niet uit de berichtgeving over deze pilot.

Wat zal uiteindelijk het beste uitpakken? Wie wint de slag om de online patiëntdossiers? Google, Microsoft, of toch landelijk generieke toepassingen? Welke EPD’s zullen voor zorgconsumenten en artsen de meeste waarde hebben? De tijd zal het leren.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply