Zorginnovatiekompas

 

Nu veel patiënten niet naar het ziekenhuis kunnen komen, voelen veel zorgverleners zich genoodzaakt om zorg op afstand te leveren. Patiënten vragen bovendien vaker om digitale zorg. Tegelijkertijd zijn er ook nog altijd obstakels in het opschalen van digitale zorg. Niet alle zorgverleners en patiënten kunnen en willen gebruik maken van digitale zorg. Traditionele implementatiemethoden en vormen van ondersteuning, zoals informatiefilmpjes, folders en inzet van key users blijken niet voldoende om zorginnovaties ingebed te krijgen. Er is meer maatwerk nodig per poli/afdeling of zelfs per gebruiker. Een zorgverlener die al ervaring heeft met beeldbellen heeft andere ondersteuning nodig dan een zorgverlener die net gestart is met beeldbellen.

Hoe organiseer je maatwerk bij het ondersteunen van zorgverleners? Hoe bied je op het juiste moment de juiste ondersteuning?

Wij ontwikkelden een zorginnovatiekompas waarmee je snel scherp kan krijgen welke ondersteuning gewenst is op een afdeling, poli of binnen een team.

De eerste twee implementatiefactoren (adoptie onder medewerkers & afspraken, beleid en zorgproces) gaan over de poli als geheel. Heeft de afdeling het zorgproces heringericht, omdat er een nieuwe zorginnovatie bij is gekomen? Zijn hier afspraken over gemaakt? Hoeveel mensen gebruiken al nieuwe vormen van digitale zorg? Dat is belangrijk, omdat we uit onderzoek weten dat “sociale invloed” een belangrijke rol speelt bij het gaan gebruiken van digitale toepassingen.

De middelste twee implementatiefactoren (professionaliteit van gebruikers &  positiviteit van gebruikers) gaat over de individuele gebruikers. Hoe positief staan zij in het gebruik van de zorginnovatie? Deze vragen geven zicht op wat er nodig is op het gebied van digitale vaardigheden en of er behoefte is aan een dialoog over het waarom van een zorginnovatie.

De laatste twee implementatiefactoren (communicatie naar patiënten & beschikbaarheid voor patiënten) hebben betrekking op communicatie naar patiënten. Hoe worden patiënten geïnformeerd over nieuwe zorginnovatie? En voor welke groep patiënten is deze zorginnovatie geschikt?

Hoe gebruiken we het zorginnovatiekompas?

We gebruiken het zorginnovatiekompas tijdens onze actieonderzoeken als analyse-instrument. Het zorginnovatiekompas kan worden ingevuld door samen het dialoog aan te gaan of de door ons ontworpen vragenlijst in te vullen. Op deze manier ontstaat mooi zicht op ontwikkelpunten en -wensen. Waar liggen kansen voor efficiënter of beter gebruik van de zorginnovatie? Op basis hiervan kunnen mensen ook prioriteiten met welke onderdelen zij aan de slag worden om verdere stappen te zetten in het adopteren, inbedden en opschalen van een zorginnovatie.