Skip to main content

Zorginnovatiekompas

 

Digitale of hybride zorg is steeds vanzelfsprekender. Steeds horen we het motto “digitaal, tenzij”. Patiënten en cliënten vragen ook steeds vaker om digitale zorg. Tegelijkertijd zijn er ook nog altijd obstakels in het opschalen van digitale zorg. Niet alle zorgverleners en patiënten kunnen en willen gebruik maken van digitale zorg. Traditionele implementatiemethoden en vormen van ondersteuning blijken niet altijd voldoende om zorginnovaties ingebed te krijgen. Met alleen informatiefilmpjes, folders en de inzet van key users kom je er niet.

Er is meer maatwerk nodig per poli/afdeling of zelfs per gebruiker. Een zorgverlener die al ervaring heeft met beeldbellen heeft andere ondersteuning nodig dan een zorgverlener die net gestart is met beeldbellen. En het ene team ervaart vooral uitdagingen in het ondersteunen van patiënten, terwijl anderen vooral nog worstelen met het maken van goede werkafspraken.

Hoe organiseer je maatwerk bij het ondersteunen van organisaties bij het implementeren en opschalen van zorginnovaties? Hoe bied je op het juiste moment de juiste ondersteuning?

Wij ontwikkelden een zorginnovatiekompas waarmee je snel scherp kan krijgen welke ondersteuning gewenst is op een afdeling, poli of binnen een team.

De eerste twee implementatiefactoren (“visie en professionaliteit van de organisatie” en “nieuwe werkafspraken en werkwijzen”) gaan over de afdeling, team of vakgroep als geheel. Is er een visie op de meerwaarde van digitale zorg? Beschikt de organisatie over implementatie- en opschalingsmethodieken? Is er sprake van herontwerp van zorgprocessen- en paden?

De middelste twee implementatiefactoren (professionaliteit &  positiviteit van gebruikers) gaat over de individuele gebruikers. Hoe positief staan zij in het gebruik van de zorginnovatie en zijn zij vaardig genoeg om eruit te halen wat erin zit? Deze vragen geven zicht op wat er nodig is op het gebied van ondersteuning en enthousiasmering van individuele zorgverleners. Dat is belangrijk, omdat we uit onderzoek weten dat “sociale invloed” en “gebruikersgemak” een belangrijke rol spelen bij het gaan gebruiken van digitale toepassingen.

De laatste twee implementatiefactoren (communicatie naar patiënten & de inclusie strategie) gaan over de adoptiestrategie onder patiënten/cliënten. Hoe worden patiënten geïnformeerd over de nieuwe zorginnovatie? En hoe verloopt het proces van inclusie?

Hoe gebruiken we het zorginnovatiekompas?

We gebruiken het zorginnovatiekompas als gespreksinstrument en als quickscan, bijvoorbeeld aan de start van een project. Het zorginnovatiekompas kan worden ingevuld tijdens een workshop of met de door ons ontworpen vragenlijst. Op deze manier ontstaat mooi zicht op ontwikkelpunten en -wensen. Waar liggen kansen voor efficiënter of beter gebruik van de zorginnovatie? Op basis hiervan kun je prioriteren met welke onderdelen je aan de slag gaat om verdere stappen te zetten in het adopteren, inbedden en opschalen van een zorginnovatie. Kortom, het zorginnovatiekompas helpt om tot een maatwerkplan te komen.