Zorginnovatiekompas

 

Nu veel patiënten niet naar het ziekenhuis kunnen komen, voelen veel zorgverleners zich genoodzaakt om zorg op afstand te leveren. Patiënten vragen bovendien vaker om digitale zorg. Tegelijkertijd zijn er ook nog altijd obstakels in het opschalen van digitale zorg. Niet alle zorgverleners en patiënten kunnen en willen gebruik maken van digitale zorg. Traditionele implementatiemethoden en vormen van ondersteuning, zoals informatiefilmpjes, folders en inzet van key users blijken niet altijd voldoende om zorginnovaties ingebed te krijgen. Er is meer maatwerk nodig per poli/afdeling of zelfs per gebruiker. Een zorgverlener die al ervaring heeft met beeldbellen heeft andere ondersteuning nodig dan een zorgverlener die net gestart is met beeldbellen. En het ene team ervaart vooral uitdagingen in het ondersteunen van patiënten, terwijl anderen vooral nog worstelen met het maken van goede werkafspraken.

Hoe organiseer je maatwerk bij het ondersteunen van zorgverleners? Hoe bied je op het juiste moment de juiste ondersteuning?

Wij ontwikkelden een zorginnovatiekompas waarmee je snel scherp kan krijgen welke ondersteuning gewenst is op een afdeling, poli of binnen een team.De eerste twee implementatiefactoren (innovatieklimaat & werkafspraken) gaan over de poli als geheel. Hoe staan mensen tegenover veranderingen en hoe kijken ze naar de nieuwe innovatie? Dat is belangrijk, omdat we uit onderzoek weten dat “sociale invloed” een belangrijke rol speelt bij het gaan gebruiken van digitale toepassingen.

De middelste twee implementatiefactoren (professionaliteit &  positiviteit van gebruikers) gaat over de individuele gebruikers. Hoe positief staan zij in het gebruik van de zorginnovatie en zijn zij vaardig genoeg om eruit te halen wat erin zit? Deze vragen geven zicht op wat er nodig is op het gebied van ondersteuning en enthousiasmering van individuele zorgverleners.

De laatste twee implementatiefactoren (communicatie naar patiënten & beschikbaarheid voor patiënten) hebben betrekking op communicatie naar patiënten. Hoe worden patiënten geïnformeerd over de nieuwe zorginnovatie? En hoe verloopt het proces van “inclusie”?

Hoe gebruiken we het zorginnovatiekompas?

We gebruiken het zorginnovatiekompas als quickscan, bijvoorbeeld aan de start van een project. Het zorginnovatiekompas kan worden ingevuld tijdens een workshop of met de door ons ontworpen vragenlijst. Op deze manier ontstaat mooi zicht op ontwikkelpunten en -wensen. Waar liggen kansen voor efficiënter of beter gebruik van de zorginnovatie? Op basis hiervan kunnen mensen ook prioriteren met welke onderdelen zij aan de slag worden om verdere stappen te zetten in het adopteren, inbedden en opschalen van een zorginnovatie. Kortom, het is de basis van een maatwerk actieplan.